Kurs og konferanser

Arkiv:

Våren 2019 tilbyr vi følgende to kurs her hos oss på KUBEN. Begge kursene vil bli gjennomført på KUBEN i Arendal, bortsett fra en fagdag i samarbeid med Interkommunalt arkiv i Vest-Agder(IKAVA). Informasjon om denne fagdagen kommer så fort program og sted er i boks.

Under ser dere tid, sted og påmeldingsfrist. Alle kursene varer fra kl. 9-12. Det er bindende påmelding og påmeldingsavgiften er 150 kr. Det blir servert kaffe/te og frukt.

Du melder deg på via e-post til monika.k.haland@aama.no

Ved påmelding vennligst oppgi:

Navn og ressursnummer som faktura skal merkes med


Dersom det skal sendes EHF skal dette nummeret oppgis, alternativt postadresse
Merk tydelig hvilket kurs du vil delta på!

Hver enkelt må selv melde seg på. Dette for at vi enkelt skal kunne kontakte deltakere dersom nødvendig.


Det må være minimum 10 deltakere for at kursene skal gjennomføres.

Grunnkurs arkiv

Tid: 5. april

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Ledere og saksbehandlere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 1. april

Dette er et grunnkurs som vil ta for seg viktige begreper og definisjoner innen arkiv. Vi ser på sentrale lover og forskrifter som gjelder for kommunale arkiv og går litt nærmere inn på de paragrafene som omhandler postbehandling og journalføring. Vi tar ellers for oss aktuelle problemstillinger knyttet til arkivdanning før vi til slutt ser på hvordan arkivplan er en viktig del av internkontrollsystemet og kan være et viktig verktøy for ledere og saksbehandlere i forvaltningen. 


Ordningskurs

Tid: 9. mai

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Arkivmedarbeidere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 1. mai

Dette kurset gir deltagerne en innføring i ordning av papirarkiver. I kurset vil vi gå inn på hvilke krav KUBEN setter ift. avlevering av papirarkiver og vi vil se nærmere på hvordan ordningsarbeidet bør foregå i praksis.

 

Felles fagdag sammen med IKAVA

Tid og sted kommer!

 


Museum:

  • Renhold for personale som holder rent i kulturhistoriske bygninger
  • Gjenstandens museale liv fra A-Å
  • Dokumentasjon og registrering av gjenstander
  • Primus - digital katalog for gjenstander og foto
  • Å lage museumsutstillinger