Fra rammeplanen

Barnas nysgerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.

  • Bidra til at barna møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
  • Bidra til at barna møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst-, og kulturopplevelser sammen med andre.
  • Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng.