Stemmerett for menn og kvinner

Samfunnsfag/Norsk

Bankkrakket i Arendal i 1886 førte til mye elendighet og nød. For hvem rammet krakket hardest? Var det forskjell på menns arbeid og kvinners arbeid? Hvem hadde egentlig stemmerett?

Bli med inn i utstillingen "Krakket i Arendal 1886 - en fortiet historie". Hør om bakgrunnen for krakket og hvordan bankkrakket førte til at arbeiderne organiserte seg, og arbeiderbevegelsen i Arendal ble stiftet. Dette førte til at Det Norske Arbeiderpartis første landsmøte ble holdt i Arendal i 1887.

Vi skal også inn på Langsæ gård. Sveitservillaen sto ferdig i 1858 for Hans Herlofsen, en av Arendals rikeste menn.

Til sammen vil dette gi en forståelse av de enorme forskjellene på fattige og rikes levevilkår på slutten av 1880-tallet.

Maks antall elever: 30
Varighet: 60 minutter