Kompetansemål

  • Bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin.
  • Finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg.
  • Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster.
  • Kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke.
  • Bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.
  • Samtale om fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid.