Ord i stein, i skinn og på papir

Samfunnsfag

I dag produseres flere dokumenter enn noen gang. Med et nettbrett eller en mobiltelefon kan vi for eksempel skrive tekstmeldinger, ta bilder, gjøre lydopptak og filme. Men hva brukte en egentlig før, og hva skrev de om?

I dette undervisningsopplegget tar vi elevene med i utstillingen Avtrykk der de får møte dokumenter fra ulike tider og høre historiene de kan fortelle. Etter omvisningen i utstillingen tar vi elevene med til et undervisningsrom. Der demonstrerer vi ulike skriveredskaper og lar elevene prøve ut noen av dem.

Grupper på over 20 deles i to. Den ene gruppen får omvisning i utstillingen, mens den andre gruppen får demonstrasjon av ulike skriveredskaper i undervisningsrom.

Maks antall elever: 40. Store grupper må deles i to og forutsetter to lærere.
Varighet: 60 minutter
Sted: KUBEN i Arendal

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no