Ad fontes - til kildene

Hovedbilde 23
Hovedbilde 23

Historie

Kunnskap om vår historie er basert på en rekke ulike kilder. På KUBEN oppbevarer vi mange av kildene til Aust-Agders historie. Men hva er egentlig en historisk kilde, og hva kan de fortelle oss om fortiden?

Gjennom bruk av bøker, dokumenter og gjenstander fra Aust-Agder, vil elevene bli kjent med ulike typer av historiske kilder og kildebegreper. Vi ser på forskjellen mellom primærkilder og sekundærkilder. Vi ser på stumme og talende kilder. Vi ser på normative kilder og berettende kilder, og vi ser på forskjellen mellom førstehåndsberetning og andrehåndsberetning.

Etter presentasjon og samtale rundt de ulike kildetypene, får elevene gruppeoppgaver. Oppgavene består i å finne og vurdere ulike kilder som er brukt i flere av utstillingene på KUBEN.

Målgruppe: Vg2 og Vg3
Maks antall elever: 40. Store grupper må deles i to og forutsetter to lærere.
Varighet: 90 minutter

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no