Avtrykk - fra middelalderbrev til digital mørketid

Historie

I arkivmagasinene på KUBEN oppbevares millioner av dokumenter. Men få av dem er blitt til i et arkivmagasin. De fleste er skapt i helt andre omgivelser, og de er alle avtrykk etter menneskelig aktivitet og del av vår felles hukommelse. Men hvordan skapes dagens avtrykk og hvordan bevares de for ettertiden? Vil det eksistere skiftlige kilder fra vår egen samtid om 100 år?

I dette undervisningsopplegget tar vi elevene med ned i et arkivmagasin og inn i utstillingen "Avtrykk". I utstillingen får de oppleve noen av fortidens avtrykk fra Aust-Agder og miljøene de ble skapt og brukt i.

Grupper på over 20 deles i to. Den ene gruppen får omvisning i arkivmagasin med pedagog, mens den andre gruppen går i utstillingen Avtrykk på egenhånd. Elevene samles avslutningsvis for oppsummering.


Målgruppe:
Vg2 og Vg3
Maks antall elever: 40. Store grupper må deles i to og forutsetter to lærere.
Varighet:
60 minutter
Sted:
KUBEN i Arendal

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no