Historiequiz - Krakket i Arendal 1886

Historie

I starten av 1886 var Arendal en av Norges rikeste byer. Velstanden var stor og kulturlivet blomstret. Så en vakker høstdag endret alt seg.  Det store bankkrakket i Arendal slo ned som lyn fra klar himmel. Krisen fikk store konsekvenser for både fattig og rik, og bidro blant annet til opprettelsen av Det norske Arbeiderparti. 

I dette undervisningsopplegget vil elevene møte Arendal anno 1886, og få bedre kjennskap til en av de viktige hendelsene i Arendals og Aust-Agders historie. Opplegget er todelt. I første del vil elevene i grupper få utforske utstillingen om det store bankkrakket i Arendal. I andre del vil gruppene bli utfordret i en quiz med spørsmål knyttet til hva de har sett, hørt og lest i utstillingen.


Målgruppe: Vg3
Maks antall elever: 30
Varighet: 60 minutter

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no