Hvem var Even Hanssen?

Historie

”Hvem var Even Hanssen?” er et opplegg der vi forsøker å finne spor etter personer det ikke er skrevet mange bøker om. Hvor finner vi sporene og hva kan de fortelle oss?

Opplegget er todelt. I første del gir vi en oversikt over de ulike kildene, for deretter å bruke noen av dem til å finne informasjon om Even Hanssen. I del to lar vi elevene søke etter personer de selv har valgt, med oss som veiledere.

Formålet med kurset er å gi elevene kjennskap til ulike kilder som kan gi opplysninger om en enkeltperson, hvor kildene finnes, og hva slags informasjon de kan gi. Formålet er videre å trene elevene i å bruke digitale verktøy og kilder som digitalarkivet, og å vise dem hva som finnes i arkivene på KUBEN.

Målgruppe: Vg2 og Vg3
Maks antall elever: 30
Varighet: 2 x 45 minutter
Sted: den enkelte skole