Krakket i Arendal 1886

Tidlig i 1886 var Arendal en av Norges rikeste byer. Velstanden var stor og kulturlivet blomstret. Så en vakker høstdag endret alt seg.  Det store bankkrakket i Arendal slo ned som lyn fra klar himmel. Krisen fikk store konsekvenser for både fattig og rik, og bidro blant annet til opprettelsen av Det norske Arbeiderparti. Årsakene til krakket har imidlertid vært mer uklare, og enkelte hendelser har inntil nylig også vært dysset ned.

I dette undervisningsopplegget tar vi elevene med inn i utstillingen «Krakket i Arendal 1886 – en fortiet historie». Gjennom omvisning i utstillingen vil elevene få innblikk i en av de store historiske hendelsene i Arendal og Aust-Agder. Vi vil se på hendelsesforløp og konsekvenser, og vi vil ikke minst se på ulike årsaker.

Målgruppe: Vg3
Maks antall elever: 15
Varighet: 60 minutter

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no