Egil er utdannet arkivar og har mastergrad i teknologi- og vitenskapsstudier. Han arbeider med mottak, registering, gjenfinning og rådgivning knyttet til kommunale arkiver, og har et spesielt ansvar for kommunene Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Åmli og Gjerstad. Han jobber også med bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt privatarkiv.