22. desember 1767 – I Jesu navn

Farvelagt tegning visende fregatten / slaveskibet FREDENSBORG, ført af Kaptajn J. Berg i 1788.  
Side fra skipsjournalen.  
Farvelagt tegning visende fregatten / slaveskibet FREDENSBORG, ført af Kaptajn J. Berg i 1788.  
Fregatten «Fredensborg»
  • Bygget i København i 1752–1753
  • Eiet av det danske handelskompaniet: Det Kongelige Oktrojerende Vestindiske & Guineiske kompani
  • Mannskap på 40 mann
  • Forliste utenfor Tromøya, Arendal 1. desember 1768
  • Vraket ble funnet av lokale dykkere i 1974

Takket være unikt kildemateriale i kapteinens journal og skipsassistentens protokoll går det an å følge Fredensborgs siste reise dag for dag, noen ganger også time for time. Dette materialet, som forvaltes av Rigsarkivet i København, er nå digitalisert og tilgjengeliggjort via lenker i artiklene. Maskinskrevne avskrifter av disse er nå tilgjengelig på våre nettsider – Avskrift av protokoll og skipsjournal fra slaveskipet Fredensborg.

På Twitter kan du få daglige oppdateringer om slaveskipets ferd mot undergangen, nøyaktig 250 år etter at det skjedde: https://twitter.com/KUBEN_Arendal/

Det hadde nå gått en uke siden kaptein Kiønig døde. Skipet lå fremdeles i havn utenfor fort Christiansborg på Gullkysten, og det var mye som gjenstod før ferden kunne gå videre til St. Croix. Men aller først måtte mannskapet og skipet få en ny kaptein. På vegne av Det Kongelige Oktrojerede Vestindiske & Guineiske kompani, var det guvernøren på Christiansborg og andre danske øvrighetspersoner på fortet som utnevnte en ny kaptein.

Tirsdag den 22. desember ble overstyrmann Ferentz utnevnt som kaptein for Fredensborg. 19. juni 1767 hadde han mønstret på i København som annenstyrmann, og rundt seks måneder senere stod han plutselig som kaptein for hele skipet. Det må ha vært en stor dag for Johan Frantzen Ferentz.

I skipsprotokollen leser vi om utvelgelsen:

... herved udvælges J. Faerens anden styrmand her paa skibet Fredensburg til at være dette skibets commanderende chef og i afgangne capitain Kønigs sted at recedere som capitain til nærmere approbation af den høye direction i Kiøbenhavn (...)

I ligemaade giøres og herved vitterligt for samtlig skibets mandskab at 3die styrmand Bech bliver herved udvalgt og indsat som opperstyrmand (...)

Som nu ingen derimod noget havde at indvende; saa blev mandskabet paa nyt taget i eed. (...) Canonerne blev saa løset og 7. 4pundige skud givet, som af fortet med lige saa mange blev besvaret.
Skipsprotokollen s. 52b, Skipsprotokollen s. 53a

Som kaptein kalte Ferentz sammen skipsrådet, og sammen valgte de arendalitten Christian Runge til 3. styrmann og butler med tilhørende ansvar for proviant. Runge mønstret på som matros 4. juli 1767 da Fredensborg lå oppankret ved Merdø.

En av kapteinens mange plikter var å føre skipsjournalen. Grunnet kaptein Kiønigs sykdomsperiode var det ikke skrevet i den siden 15. september. Kaptein Ferentz første innføring i journalen den 22. desember ble en høytidelig begynnelse på hans nye liv som kaptein:

I Jesu navn
Haver jeg Johan Frantzen Ferentz
Som intr. captein paa det høye
Kongl. Octroyerede Compagniets
fregat skib Fredensborg
kaldet begyndt
d. 22de desbr. 1767
at ind skrive udj den, af den høye
derichsion med given jurnall
for capteinen
Hvor til give Gud naade lycke og velsignelse,
saa det maae skee Gud til ære
Det Høye Kongl. Octroyerede
Compagnie til gavn
og lasten, og mig
til evig vel-
fært ig
salig hed ./.
Skipsjournalen s. 28.b

Men det var ikke tid til å hvile på laurbærne for den nye kapteinen. Flere av mannskapet var syke, deriblant den nytilstatte tømmermannen som skulle ha oppsyn med ombyggingen av skipet til slavelasten. I tillegg førte kaptein Kiønigs død til en del ekstra arbeid. Alt av Kiønigs inventar måtte registreres, et arbeid som tok to dager. På fort Christiansborg var slavekassene tomme, andre skip hadde allerede seilt av gårde med den dyrebare lasten. Det ville ta tid å fylle dem opp med nye slaver.

Fredensborg ville nok ikke seile videre med det første.

Mer om Fredensborgs siste reise finner du her.

Side fra skipsjournalen.  
Fregatten «Fredensborg»
  • Bygget i København i 1752–1753
  • Eiet av det danske handelskompaniet: Det Kongelige Oktrojerende Vestindiske & Guineiske kompani
  • Mannskap på 40 mann
  • Forliste utenfor Tromøya, Arendal 1. desember 1768
  • Vraket ble funnet av lokale dykkere i 1974

Takket være unikt kildemateriale i kapteinens journal og skipsassistentens protokoll går det an å følge Fredensborgs siste reise dag for dag, noen ganger også time for time. Dette materialet, som forvaltes av Rigsarkivet i København, er nå digitalisert og tilgjengeliggjort via lenker i artiklene. Maskinskrevne avskrifter av disse er nå tilgjengelig på våre nettsider – Avskrift av protokoll og skipsjournal fra slaveskipet Fredensborg.

På Twitter kan du få daglige oppdateringer om slaveskipets ferd mot undergangen, nøyaktig 250 år etter at det skjedde: https://twitter.com/KUBEN_Arendal/