Nytt om gammelt

Nå tilgjengelig på KUBENs nettsider!

I perioden 1983 til 2004 leverte Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet stoff til en fast spalte i Agderposten – i de første årene kjent som «Gammelt nytt», deretter videreført under vignetten «Nytt om gammelt».

Artiklene tar for seg et bredt utvalg lokalhistoriske emner, ofte med utgangspunkt i det arkiv- og gjenstandsmaterialet som nå oppbevares ved KUBEN. De nærmere 370 identifiserbare artiklene, som hittil har ligget skjult i gamle årganger av Agderposten, gjøres nå tilgjengelig for et allment publikum.

Her kan du søke på tvers av materialet, eller manøvrere til en spesifikk artikkel via årgangs- og emneknaggene. Artiklene er utstyrt med supplerende referanser til KUBENs gjenstands- og arkivsamlinger. Dersom ikke annet er oppgitt, er bildene hentet fra den trykte versjonen i Agderposten.