Rådgivere

KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv skal være eiernes faginstans i museums- og arkivfaglige spørsmål. Under finner du en oversikt over rådgiverne.

Museumsfaglige rådgivere

Samlingsforvaltning
(henvendelser vedrørende
gjenstandssamlingen,
inntak/gaver, bevaring,
konservering)

       
 Anne Klippenvåg Pettersen 37 01 79 11 960 95 311  anne.klippenvag.pettersen@aama.no
 Ingvild Velure                37 01 79 33 960 95 333  ingvild.velure@aama.no
 Annette Holst Booth 37 01 79 27 960 95 327  annette.holst.booth@aama.no
 Lokale museer  Marianne Eldorhagen      37 01 79 07 960 95 307  marianne.eldorhagen@aama.no   

 

Arkivfaglige rådgivere

 Aust-Agder fylkeskommune Gaute Chr. Molaug 37 01 79 22 960 95 322  gaute.christian.molaug@aama.no
  Yngve Schulstad Kristensen 37 01 79 18 960 95 318  yngve.schulstad.kristensen@aama.no
 Arendal kommune Monika Kurszus Håland  37 01 79 14 960 95 314  monika.kurszus.haland@aama.no
  Gaute Chr. Molaug  37 01 79 22 960 95 322  gaute.christian.molaug@aama.no
 Birkenes kommune Stephan Fiedler 37 01 79 09 960 95 309  stephan.fiedler@aama.no
 Bygland kommune Monika Kurszus Håland  37 01 79 14 960 95 314  monika.kurszus.haland@aama.no
 Bykle kommune  Monika Kurszus Håland  37 01 79 14 960 95 314  monika.kurszus.haland@aama.no
 Evje og Hornnes kommune Monika Kurszus Håland   37 01 79 14 960 95 314  monika.kurszus.haland@aama.no
 Froland kommune Stephan Fiedler 37 01 79 09 960 95 309  stephan.fiedler@aama.no
   
 Gjerstad kommune Egil Blomsø 37 01 79 29 960 95 329  egil.blomso@aama.no
 Grimstad kommune Monika Kurszus Håland   37 01 79 14 960 95 314   monika.kurszus.haland@aama.no
  Gaute Chr. Molaug  37 01 79 22 960 95 322  gaute.christian.molaug@aama.no
 Iveland kommune Stephan Fiedler  37 01 79 09 960 95 309  stephan.fiedler@aama.no
 Lillesand kommune Monika Kurszus Håland  37 01 79 14 960 95 314  monika.kurszus.haland@aama.no
 Risør Kommune Egil Blomsø 37 01 79 29 960 95 329  egil.blomso@aama.no
 Tvedestrand kommune  Egil Blomsø 37 01 79 29  960 95 329   egil.blomso@aama.no
 Valle kommune Stephan Fiedler  37 01 79 09  960 95 309   stephan.fiedler@aama.no
 Vegårshei kommune Egil Blomsø 37 01 79 29  960 95 329   egil.blomso@aama.no
 Åmli kommune Egil Blomsø 37 01 79 29  960 95 329   egil.blomso@aama.no
         
 Agder Energi Stephan Fiedler  37 01 79 09  960 95 309   stephan.fiedler@aama.no
         
 E-arkiv

Marit Gressli

37 01 79 13 960 95 313  marit.gressli@aama.no
  Egil Blomsø 37 01 79 29 960 95 303   egil.blomso@aama.no
   
 Arkivplan Stephan Fiedler 37 01 79 29 960 95 304  stephan.fiedler@aama.no