Nettsteder

Digitale undervisningsopplegg

Eydehavnportalen

Undervisningsoppleggene i Eydehavnportalen ønsker å sette fokus på historien om det norske industrisamfunnet de siste 100 årene.
kubenarendal.no/Eydehavn/undervisning/

Fra Agder til Amerika

Dette nettstedet inneholder kilder og nivådifferensierte oppgaver knyttet til utvandringen fra Norge til Amerika i siste halvdel av 1800-tallet.
kubenarendal.no/amerika/ 

Hoveskole

Med utgangspunkt i ulike kilder, historier og filmer om Hove på Tromøya i Arendal, har vi laget oppgavesett for flere fag i den videregående skolen.
kubenarendal.no/hoveskole/

Landskap i endring

På dette nettestedet lar vi et utvalg av fotografier, vise hvordan landskap i Aust-Agder har endret seg i løpet av de siste 150 årene.
kubenarendal.no/landskap/