24 historier til ettertanke

1. desember 2018 er det 250 år siden slaveskipet «Fredensborg» forliste ved Gitmertangen på Tromøy utenfor Arendal.

«Fredensborg» forlot København i juni 1767. Utrustet for en reise i trekantfart, var skipet lastet med våpen, krutt og brennevin, som skulle omsettes i afrikanske slaver. Slavene skulle fraktes til St. Croix i Karibia, og verdifullt sukker bringes tilbake til København. Men «Fredensborg» kom aldri hjem. Hun forliste ved Tromøy utenfor Arendal 1. desember 1768. Protokollene ble reddet i forbindelse med forliset, og «Fredensborg» anses å være verdens best dokumenterte slaveskip gjenfunnet som vrak. 

I forbindelse med 250-årsmarkeringen for forliset, presenterer vi 24 historier som knyttes til ulike aspekter ved «Fredensborg»s reise spesielt, og trekantfarten og slavehandelen generelt. Alle historiene finner du også i KUBENs store utstilling «Slavegjort», som blant annet tar for seg «Fredensborg»s siste ferd.  

Vi vil publisere en historie hver dag frem mot julaften.

1. desember  - Dramatiske Forlis                                     

2. desember - Brevet hjem

3. desember - Avreise

4. desember - Merdø

5. desember - Farefull ferd

6. desember - Som perler på en snor

7. desember - Allianser og handel

8. desember - Med levende last

9. desember - Maten om bord

10. desember - En søndag underveis

11. desember - Høy dødelighet

12. desember - I Christiansted

13. desember - "onde af natur"

14. desember - Fire typer slaver

15. desember - Salg av mennesker

16. desember - Forliset

17. desember - Christian Runge

18. desember - Losen fra Sandøya

19. desember - Schimmelmann

20. desember - Direkte til Vestindia

21. desember - Kongen av Assianthe

22. desember - Tvunget over havet

23. desember - Slavenes kår

24. desember - Forbud mot slaveri