En søndag underveis

En Søndag Underveis
"Fredensborg" underveis til St.Croix.Maleri av Ants Lepson. Foto: Dannevig foto

«Den 1te May om Morgenen Klocken 11 døde Matros Antoni Olsen. Klocken 12 blev han i sin Hænge Matte kastet over Bord. Hans Efterladenskab registrertes, vurdertes og forauctioneertes (…) Slaverne fik Brændeviin og Kiød om Eftermiddagen. Matroserne Jens Pedersen og Frederich Kruse og Dreng Bendt Thamsen syg. Af Slaverne 15. Mand, 3. Qvinde og 2 drengeslaver».

Seilasen gikk sin monotone gang ifølge skipsassistent Hoffmanns protokoll og kaptein Ferentz’ journal. Deres nedtegnelser handler om små konflikter dem imellom, om langsom fremdrift i Stillebeltet, om mye sykdom både blant slaver og mannskap, samt om planer om opprør blant slavene. Opprøret ble imidlertid forhindret, og både dette og et provianttyveri blant slavene, fikk en relativt mild avstraffelse, sistnevnte med 15 slag. Lettmatrosen Erich Ancker fikk derimot 50 slag for samme forbrytelse.

Mye tyder på at så lenge det var mannskap nok til å håndtere daglige gjøremål, var slavelastens tilstand viktigst for Hoffmann og Ferentz. Lave hyreutgifter ga inntjening, mens døde slaver var dårlig forretning. Dette kan forklare de tilsynelatende mildere avstraffelsene av slavene enn av mannskapet. Disiplin i besetningen var til syvende og sist svært avgjørende for en vellykket reise.

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.