Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskning ved KUBEN

Forskningsleder ved AAKS. Foto.
Forskningsleder ved AAKS. Foto.

KUBEN skal drive forskning av høy kvalitet og legge til rette for at andre skal kunne forske i våre samlinger. 

Aust-Agder museum og arkiv (AAma) avd. KUBEN forvalter fylkets største samling av arkiv og gjenstander til forståelsen av regionens kulturhistorie. Det er derfor fastsatt at de ansatte skal ha mulighet til å drive forskning som kan styrke institusjonens kompetanse, enten det dreier seg om samlingsforvaltning, innsamling, formidling eller mer generelle problemstillinger knyttet til regionens kulturhistorie. 

Samtidig ønsker vi å stimulere eksterne forskere til å benytte seg av samlingene våre. På KUBEN kan vi tilby forskerceller i nær tilknytning til lesesalen. Det er også etablert en egen stipendordning for studenter og forskere som arbeider med relevante temaer. Samlet er det bevilget 50 000 kroner årlig til dette formålet.

AAma deltar i Forskernettverk Agder. Nettverket ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning og formidling i tilknytning til Agders historie. Nettverket omfatter landsdelens institusjoner som har faghistorikere i staben. Rådet for Forskernettverk Agder består av representanter fra Aust-Agder museum og arkiv, Vest-Agder museet, Statsarkivet i Kristiansand, Næs Jernverksmuseum, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Universitetet i Agder. Nettverket arrangerer det årlige Agderseminaret.  

Resultatene av forskningen publiseres i Aust-Agder-Arv eller andre relevante årbøker og tidsskrift. I tillegg vil forskningsresultater gjøres tilgjengelig i popularisert form på våre nettsider.