Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-arkiv

NOARK_stjælt
NOARK_stjælt

I dag produseres mesteparten av arkivene elektronisk. For virksomheter som er underlagt arkivlova skal de elektroniske arkivene følge Noark. 

Noark er forkortelse for Norsk arkivstandard og er felles spesifikasjon for elektronisk journalføring og arkivering i statlig og kommunale sektor.

Gjeldende standard i dag er Noark 5.

Etter at arkivforskriften trådte i kraft 1. januar 1999, ble Noark gjort obligatorisk for hele den offentlige forvaltning (§ 2-9). Fra og med 1. oktober 2002 er det bestemt gjennom Riksarkivarens forskrift, kapittel IX om elektronisk arkivering av saksdokumenter, at journalføring og arkivering av elektroniske saksdokumenter som hovedregel skal skje i et system som tilfredsstiller kravene i Noark-standarden og er godkjent av Riksarkivaren for dette formålet. Dette gjelder enten man benytter et rent journal- og arkivsystem, eller om funksjoner for journalføring er integrert i et fagsystem, saksbehandlingssystem, beslutningsstøttesystem eller lignende.

Systemene som er på markedet i dag følger Noark 4-standarden som kom i 1999. Den 4. juli 2008 ble denne erstattet med den nye Noark 5. Denne viderefører prinsippene fra Noark 4 og er ikke en kravspesifikasjon men en standard.

Godkjente Noark 5-systemer: