Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tangen Gravlund

Tangen gravlund
Tangen gravlund på Hisøy  
Tangen gravlund
Tangen gravlund på Hisøy  
Ved kongelig resolusjon den 11. juni 1802 fikk eieren av Tangen gård, Ole Abraham Falck-Ebbell, tillatelse til å opprette et privat gravsted på Tangen gård. Gravstedet rommer i alt tre familiegraver og var i bruk til flere begravelser. Siste begravelse skjedde trolig i 1898.

Borgerskapets landsteder
Fra slutten av 1700-tallet og ut gjennom 1800-tallet så man i hele Europa en tendens til at de mest velstående deler av befolkningen etablerte seg med landsteder i utkanten av de opprinnelige bygrensene. På Hisøy ble det etablert flere slike landsteder, blant annet Tangen gård. 

Her kunne borgerskapet tilbringe sommerhalvåret i landlige omgivelser. På landstedene ble det etablert store romantiske hageanlegg, gjerne med slyngende stier ut i landskapet. I tilegg til selskapsliv i herskaplige omgivelser ble landstedene ofte drevet som gårder med grønnsaksdyrking og husdyrhold.

Privatisering av kirkelige handlinger
I denne perioden utfoldet Arendals borgerskap et rikt sosialt liv, inspirert av utenlandske forbilder. Dette innebar blant annet privatisering av kirkelige handling som dåp, vigsel og begravelse. Ut fra et ønske om å skille seg ut fra den øvrige delen av befolkningen. Som en følge av dette ble det opprettet private gravsteder lokalisert til familiens landsteder. Disse anleggene ble nøye lagt inn i den parkmessige opparbeidingen av eiendommen. På romantiske stier kunne man passere gravstedet og minnes de døde.

I Arendal kjenner vi til 4 slike private gravsteder. 3 av disse er bevart.

Tangen Gravlund

Gravstedet ligger i et skogholt litt opp fra sjøen, men med utsikt over sjøen. Det er etablert innenfor en murinnhegning av naturstein. Innenfor er det en mindre innhengning med støpejernsgjerde. Her er det reist 3 granittmonumenter med innhogd skrift.

Det midtre gravstedet tilhører Ole Falck-Ebbell (1775-1820) med hustru og datter.

I gravstedet til venstre ligger Morten Smith Dedekam (1793-1861) begravet sammen med hustru og barn.

Henrik Harboe (1785-1848) ligger begravet i gravstedet til høyre.

Inskripsjoner på gravstøttene
Gravstedet til venstre:

Her hviler 
MORTEN SMITH 
DEDEKAM
født i Arendal 1793
død samme sted 1861
og hans hustru 
MARGRETHE SOPHIE 
EBBEL 
født på Tangen Gaard 1803
død i Arendal 1854
tillige med deres Børn
JOHANNE
død 18 Aar
og JOHAN COLLETT
død 1/2 Aar gamel
Syndens Sold er Døden
men Guds Naadegave er et
evigt liv i Christu Jesu
                             Rom 6.23

Det midtre gravstedet:

Her hviler
OLE FALCK EBBEL
Ridder av Dannebrog
Agtet av Medborgere
Elsket av Undergivne
Født den 23 de Juni 1775
Død den 26 de Marts 1820

Ved hans Side den begravne
hans Kone

CATHARINE ELISABETH
født DEDEKAM
en Prydelse for sit Kjøn
død 47 Aar gammel i October 1824
og hans eldste Datter
ANNE LISE EBBELL
død i sit 15de Aar den 19de November 1815
GUD SKJÆNKE DEM ALLE
EVIG GLÆDE

Gravstedet til høyre:

Herunder hviler
AMTMAND
HENRIK HARBOE
født den 1ste Mai 1785
død den 18de December 1848


Tangen Gravlund ble fredet av Riksantikvaren i 1999, og eies av KUBEN som er en del av Aust-Agder museum og arkiv.