Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KUBEN - Vår historie

Vel bevart - godt fortalt!

KUBEN er et kulturhistorisk museum med historie tilbake til 1800-tallet. Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum ble etablert 8. mars 1832, som et av landets første museer. I løpet av årene har institusjonene gjennomgått mange organisatoriske endringer, og flere ganger skiftet navn. Oppgavefeltet har vokst kraftig og endret karakter, men hovedidéen bak institusjonen; å ta vare på kunnskap om fortida til nytte og opplysning for samtida, er i prinsippet den samme. 

Arendal var den tredje byen i Norge som fikk et offentlig museum, bare Trondheim og Bergen var tidligere ute. I 1840 flyttet Arendals Museum inn i egen bygning på Tyholmen, spesialbygd for formålet. Bygningen, som i dag er bedre kjent under navnet Sløyden står fortsatt, og er en av landets eldste spesialbygde museumsbygninger. I 1882 ble samlingene av arkiv, gjenstander og bøker overført til lokaler i den nye Arendals offentlige høiere almenskole, der samlingene ble værende i over 50 år.

Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum ble opprettet av sentrale borgere i Arendal i en periode med voksende nasjonalfølelse og interesse for landets kultur og historie. Den første tiden ble virksomheten drevet ved hjelp av private bidrag, men etter hvert ble offentlig finansiering nødvendig for institusjonens videre drift. I 1895 ble eierskapet til institusjonen overdratt til Arendal kommune, og i 1907 ble biblioteket skilt ut som egen institusjon.

I mellomkrigstiden kom to viktige spørsmål på dagsorden; omdanning av Arendals Museum til et fylkesmuseum og oppretting av et eget arkiv for fylkets byer og herreder. Så vel i Arendal kommune som i Aust-Agder fylkeskommune ble det fattet prinsippvedtak om oppretting av et fylkesmuseum og et fylkesarkiv. I 1937 stilte Arendal kommune Langsæ gård til disposisjon for formålet, og i 1938 fattet museets styre vedtak om oppretting av Aust-Agder-Arkivet. Krigen forsinket realiseringen av prosjektet, men i 1951 ble Arendals Museum omdannet til Aust-Agder-Museet, med Aust-Agder-Arkivet som en integrert del av fylkesmuseet. I 1958 ble Aust-Agder-Arkivet skilt ut som egen institusjon, men med felles styrende organer med museet.

Etablering av de nye fylkesinstitusjonene ble fulgt opp med store byggeprosjekt. I 1957 sto det første byggetrinnet ferdig på Langsæ gård, i dag den delen av sentralbygningen som går under betegnelsen ”arkivfløyen”. I 1964 ble ”museumsfløyen” bygd, senere påbygd med foredragssal i 1981. Institusjonenes samlinger vokste imidlertid nå så raskt at det ble nødvendig med provisoriske tiltak og leie av tilleggslokaler. Behovet for nybygg ble etter hvert prekært, samtidig som store organisatoriske endringer ble utredet og gjennomført.

I 1995 ble Aust-Agder-Arkivet organisert som et interkommunalt selskap og styrefellesskapet med Aust-Agder-Museet opphørte. Som en følge av sentrale føringer og fylkeskommunens uttalte ønske om å skape en kompetent og robust institusjon på Langsæ med fylkesomfattende arkiv- og museumsfaglige oppgaver, ble spørsmålet om en ny samorganisering av museet og arkivet satt på dagsorden. Aust-Agder museumstjeneste, etablert i 1997, ble trukket inn i denne diskusjonen. Svaret ble Aust-Agder kulturhistoriske senter, organisert som et interkommunalt selskap i 2003, som samorganiserte Aust-Agder-Museet, Aust-Agder-Arkivet og Aust-Agder museumstjeneste til en institusjon.

Dermed var ringen på mange måter sluttet. Den museums-, bibliotek- og arkivinstitusjonen som ble etablert i 1832 gjenoppsto som en moderne ABM-institusjon i 2003, landets første.

I 2010 ble det fattet vedtak om finansiering av nytt bygg med byggestart året etter.  19. november 2014 ble vårt nye bygg høytidelig åpnet av kronprinsesse Mette-Marit. Og institusjonen fikk igjen nytt navn, KUBEN. 

I 2015 ble KUBEN en del av den konsoliderte museumsenheten Aust-Agder museum og arkiv (forkortet AAma), sammen med Grimstad bys museer og Setesdalsmuseet.  KUBEN og AAma har hovedsete på Langsæ gård i utkanten av Arendal sentrum. 

På KUBEN kan du oppleve Aust - Agders kultur og historie. De ulike utstillingene byr på opplevelser for både barn og voksne. I tillegg til en rekke faste utstillinger, finnes det også en del skiftende utstillinger.

Bli med bak kulissene i byggeprosessen! 

Se hvordan det nye praktbygget tok form, og hør arkitektene fortelle om visjonen bak bygget.