Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sjøfart

Arendal havn
Arendal havn  
Arendal havn
Arendal havn  

Aust-Agder museum og arkiv (AAma) har vedtatt at sjøfart skal være et av fire fremtidige hovedsatsingsområder. Dette er ingen tilfeldighet. Sjøfart har vært en veldig viktig næringsvei i Aust-Agder, noe som igjen viser seg i både gjenstandssamlingene og arkivsamlingene ved KUBEN.

Katalog over AAmas Sjøfartsgjenstander 

Denne katalogen gir en oversikt over gjenstander i museumssamlingene som er relatert til sjøfart. Katalogen gjør det enklere å bruke sjøfartsrelaterte gjenstander innen forskning og formidling. I katalogen er sjøfartsgjenstandene  gruppert tematisk. Dette er gjort med utgangspunkt i klassifikasjonssystemet Outline.

Maritime arkiver
De maritime arkivsamlingene utgjør i omfang omlag 40 prosent av alle privatarkivene oppbevart ved KUBEN. I tillegg finnes det også arkivmateriale knyttet til sjøfart i de kommunale arkivene som også oppbevares ved KUBEN.

I den maritime emnekatalogen får du oversikt over hvilke maritime arkiver og arkivsamlinger som finnes ved KUBEN, samt informasjon om hvem som har skapt eller samlet disse arkivene.

Samtlige arkiver er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Seilskuteregisteret
I Skuteregisteret kan du finne opplysninger om skuter, personer og rederier.

Registeret bygger på Veritas-registrene og Tollbøkene.

I tillegg er Odd Mørlands database lagt til. Odd Mørland hadde i sin tid nært samarbeid med Aust-Agder-Arkivet bl.a. om utarbeiding av seilskuteregistret og vi har også fått tilgang til hans privat registrerte materiale.

Gå til skuteregisteret.no.

Ønskes ytterligere informasjon om registeret, kontakt gjerne Aust-Agder kulturhistoriske senter på følgende e-postadresse: postmottak@aama.no.