Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avlevering

Avlevering
Avlevering

Avlevering betyr at et avsluttet arkiv, eller deler av et avsluttet arkiv, blir overført til et arkivdepot. Arkivmaterialet kan være både i digital form eller fysisk papirarkiv.

Statlige organer skal avlevere arkivet sitt til Arkivverket. Arkivverket overtar da råderetten til materialet. Kommunene er selv er ansvarlig for å opprette depotordninger, og beholder råderett til arkivmaterialet, også etter avlevering.

Kommunearkiv.
KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv er arkivdepot for alle kommunene i tidligere Aust-Agder, samt Agder fylkeskommune. Det vil si at alle kommunalt skapte arkiver skal avleveres til KUBEN når det er avsluttet og har gått ut av administrativ bruk.

Les mer om avlevering av kommunale papirarkiv

Les mer om avlevering av kommunale elektroniske arkiv

Privatarkiv.
KUBEN tar også imot arkivmateriale fra private aktører i tidligere Aust-Agder. Privatarkiv er arkiver som er skapt av private, som til eksempel bedrifter, organisasjoner, foreninger, privatpersoner samt gårdsarkiver og samlinger.

Les mer om avlevering av privatarkiv