Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arkivlokaler

Arkivlokaler
Arkivlokaler

Kommunene er pålagt å oppfylle arkivforskriftens krav om oppbevaring og sikring av offentlige arkiv.

Private bedrifter og organisasjoner er ikke pålagt å følge disse forskriftene. Men de er en god rettesnor for all arkivoppbevaring. Så vi anbefaler at alle som har ansvar for arkiver følger disse rådene for hvordan arkivlokalene bør utformes, slik at viktig informasjon ikke går tapt.

Generelle krav
Forskrift om offentlege arkiv (FOR-2017-12-15-2105) setter krav til oppbevaring av offentlig arkivmaterialet. Arkivmaterialet skal beskyttes mot vann og fukt, mot brann og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgjengelighet.