Kurs og konferanser

Kurs
Kurs

Arkivfaglig fylkesforum

Tid: 12. og 13. november

Sted: KUBEN i Arendal

Program for dagen finner du her. Program for Arkivfaglig fylkesforum.
Påmeldingsfrist: 5. november

Du melder på her. Påmelding til Arkivfaglig fylkesforum.

Gjennomførte kurs

Ordningskurs - Avlyst grunnet for få påmeldinger

Tid: 9. mai

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Arkivmedarbeidere

Kurslengde: 3 timer

Dette kurset gir deltagerne en innføring i ordning av papirarkiver. I kurset vil vi gå inn på hvilke krav KUBEN setter ift. avlevering av papirarkiver og vi vil se nærmere på hvordan ordningsarbeidet bør foregå i praksis.Grunnkurs arkiv

Tid: 5. april

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Ledere og saksbehandlere

Kurslengde: 3 timer

Dette er et grunnkurs som vil ta for seg viktige begreper og definisjoner innen arkiv. Vi ser på sentrale lover og forskrifter som gjelder for kommunale arkiv og går litt nærmere inn på de paragrafene som omhandler postbehandling og journalføring. Vi tar ellers for oss aktuelle problemstillinger knyttet til arkivdanning før vi til slutt ser på hvordan arkivplan er en viktig del av internkontrollsystemet og kan være et viktig verktøy for ledere og saksbehandlere i forvaltningen.