Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt om gammelt

Nå tilgjengelig på KUBENs nettsider!

I perioden 1983 til 2004 leverte Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet stoff til en fast spalte i Agderposten – i de første årene kjent som «Gammelt nytt», deretter videreført under vignetten «Nytt om gammelt».

Artiklene tar for seg et bredt utvalg lokalhistoriske emner, ofte med utgangspunkt i det arkiv- og gjenstandsmaterialet som nå oppbevares ved KUBEN. De nærmere 370 identifiserbare artiklene, som hittil har ligget skjult i gamle årganger av Agderposten, gjøres nå tilgjengelig for et allment publikum.

Her kan du søke på tvers av materialet, eller manøvrere til en spesifikk artikkel via årgangs- og emneknaggene. Artiklene er utstyrt med supplerende referanser til KUBENs gjenstands- og arkivsamlinger. Dersom ikke annet er oppgitt, er bildene hentet fra den trykte versjonen i Agderposten. 

 Emner

Eldre historie,
1500 til 1800,
Etter 1800,
Museum,
Arkiv,
Bøker og trykksaker,
Aviser,
Bilder,
Foto,
Kart,
Bygninger,
Klær og tekstiler,
Gjenstander,
Etnografika,
Arkeologi,
Sjøfart og skipsbygging,
Gruver, jern og metall,
Handel,
Trelasthandel,
Håndverk,
Industri,
Landbruk,
Fangst og fiske,
Hushold og håndarbeid,
Arbeidsliv,
Politi og rettsvesen,
Politikk,
Skole og læring,
Helse og sosial,
Samferdsel,
Foreninger og organisasjoner,
Kvinner,
Bønder,
Klassekamp,
Gårder og plasser,
Kunst og kultur,
Ferie og fritid,
Tro og religion,
Slaver,
Krig,
Kyststrøk,
Innlandsbygder,
Fjell- og dalbygder,
Europa,
Amerika,
Afrika,
Asia