Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inntak av gjenstander

Bilde 011
Foto: Karl Ragnar Gjertsen/AAks  
Bilde 011
Foto: Karl Ragnar Gjertsen/AAks  

KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv får ofte henvendelser fra personer som ønsker å gi gjenstander til samlingen. KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv bruker opplysninger om slike mulige gaver, gitt av giver på eget vurderingsskjema, for å avgjøre om en gjenstand skal innlemmes i samlingen eller ikke. Inntakskomiteen ved museums- og formidlingsavdelingen foretar disse vurderingene.

Bakgrunnen for bruken av et slikt vurderingsskjema er:

  • Ønske om lik behandling av givere
  • Ønske om best mulig kontroll av hva som tas inn 
  • Ønske om å sikre god tilgang på informasjon om gjenstandene

Ofte er det gjenstandens ”historie” som gjør den interessant og aktuell å stille ut, eller benytte i andre formidlingssammenhenger. Vi ønsker å få inn opplysningene først, det vil si gjøre bestemmelse om å ta inn/ikke ta inn gjenstanden på bakgrunn av informasjonen som er knyttet til den.

Spørsmål KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv stiller seg ved vurdering av mulige innkomster:

  • Er dokumentasjonen rundt gjenstanden ivaretatt? Forteller gjenstanden en historie – står den i en sammenheng?
  • Er gjenstanden innenfor KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv sitt ansvarsområde/tematiske område? 
  • Er gjenstanden overrepresentert ved Aust-Agder museum og arkiv/øvrige museer? 
  • Har KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv mulighet for å ta vare på den for fremtiden på en forsvarlig måte?


Vurderer du å gi en gjenstand til KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv? Ring oss gjerne på tlf. 37 01 79 00, eller fyll ut vurderingsskjemaet under og send det inn til: postmottak@aama.no.