Aust-Agder museum og arkiv er en av seks samarbeidspartnere som utgjør rådet for Forskernettverket Agder. Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder. Rådet for Forskernettverk Agder ledes fra Universitetet i Agder (UiA), med representanter fra Aust-Agder museum og arkiv, Statsarkivet i Kristiansand, Vest-Agder-museet, Næs Jernverksmuseum og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. 

Historikere ved UiA har gjennom en årrekke tatt initiativ til samlinger om regionalhistoriske emner. Årlige «Sommerseminar i historie» er blitt holdt fra 1975 og fram til begynnelsen av 2000-tallet, først i regi av historikere tilknyttet Agder distriktshøgskole, seinere Institutt for historie ved Høgskolen i Agder.

Gjennom Agderseminaret har vi fra 2007 tatt opp igjen denne gode tradisjonen, med et seminar lagt til høsten. Tiltaket planlegges og gjennomført i samarbeid med rådet for Forskernettverk Agder (se nedenfor). Siktemålet er nå som før, å samle forskere på beslektede felt, samtidig som vi legger opp til å nå det allmenne publikum med interesse for historie og samfunnsutvikling. Arrangementet er vekselsvis lagt til Aust- og Vest-Agder fylke, og har jevnt over hatt god oppslutning (50-90 deltakere).

I lys av aktuelle faglige perspektiver blir landsdelens historie satt inn i en videre nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi legger vekt på at foredragene skal holde høy faglig standard, og seminaret er årlig blitt fulgt opp med en antologi etter at foredrag er omarbeidd til artikler.

Det faglige ansvaret er lagt til rådet for Forskernettverk Agder, som veksler om å ta det praktiske ansvaret for arrangementene. Seminaret finansierer dels ved seminaravgift, dels ved egeninnsats fra de samarbeidende institusjonene.


Program, oversikt

Agderseminaret 2007, fredag ​​12. og lørdag 13. oktober på Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks), Arendal.
Egdene og de ti bud - Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse. Foredragsholdere: Øystein Rian, Ingeborg Fløystad, Terje Sødal, Margit Løyland, Harald Olsen, Ole G. Gausdal, Bjørg Seland, Nils Justvik, Pål Repstad.

Agderseminaret 2008, fredag ​​10. og lørdag 11. oktober på UiA, Gimlemoen.
Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Foredragsholdere: Jan Erik Grindheim, Kjell-Olav Masdalen, Kjell Bråstad, Dag Hundstad, May-Linda Magnussen, Einar Niemi, Nils Kolle, Arne Isaksen, Jon P. Knudsen.

Agderseminaret 2009, fredag ​​16. og lørdag 17. oktober på AAks, Arendal.
Sørlandsk kultur - mangfoldet og motsetningene. Foredragsholdere: Frank Meyer, Berit Eide Johnsen, Jan Henrik Munksgaard, Siv Ringdal (forfall, erstattet m. Arnsten Ariansen, dokumentarfilm), Bjørg Seland, Helge Røed, Anne Tone Aanby, Stein Gauslaa.

Agderseminaret 2010, fredag ​​15. og lørdag 16. oktober på UiA, Gimlemoen.
Formidling - Bruk og misbruk av historie. Foredragsholdere: Jonas Frykman, Kathrin Pabst, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Bjørn Tore Rosendahl, May-Brith Ohman Nielsen, Gunhild Aaby, Olaf Aagedal, Roger Tronstad, Berit Eide Johnsen, Per Strömberg.

Agderseminaret 2011, fredag ​​14. og lørdag 15. oktober på AAks, Arendal.
Den vanskelige historien - Fellesskap, erindring og glemsel. Foredragsholdere: Bernard Eric Jensen, Jorunn Sem Fure, Kjetil Grødum, Lene Walle, Oddbjørn Johannessen, Ingvild Ruhaven, Knut Sprauten, Halvor Fjermeros, Hilde Moi.

Agderseminaret 2012, torsdag 11. og fredag ​​12. oktober på UiA, Gimlemoen.
Sørlandet og utlandet. Foredragsholdere: Knut Kjeldstadli, Jan Henrik Munksgaard, Finn-Einar Eliassen, Gustav Sætra, Olav Arild Abrahamsen, Bjørg Seland, Berit Eide Johnsen, Siv Ringdal, Dag Hundstad, Thorunn lunde (forfall), Pål Thonstad Sandvik.

Agderseminaret 2013, torsdag 10. og fredag ​​11. oktober på UiA, Gimlemoen.
Gud og mammon - Religion og næringsliv. Foredragsholdere: Ole P. Riis, Nils Gilje, Ola H. Grytten, Søren Byskov, Knut Dørum, Andreas Hompland, Nils M. Justvik, Bjørg Seland, Olav A. Abrahamsen, Ingunn F. Breistein.

Agderseminaret 2014, torsdag 23. og fredag ​​24. oktober på KUBEN, Arendal.
Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Foredragsholdere: Dag Michalsen, Bente Engelsen, Arild Stubhaug, Berit Eide Johnsen, Knut Dørum, Øyvind Østerud, Kjell-Olav Masdalen, Magnhild Vollan, Gunhild Aaby, Walid al-Kubaisi.

Agderseminaret 2015, torsdag 22. til fredag ​​23.. oktober på Radisson Blu Caledonian Hotel, Kristiansand.
Hvorfor er vi ikke ferdig med krigen? Foredragsholdere: Hans Fredrik Dahl, Odd-Bjørn Fure, Thomas VH Hagen, Hans Otto Frøland, Endre Wrånes, Svein Egil Omdal, Erik Poppe, Erling Sandmo, May-Brith Ohman Nielsen.

Agderseminaret 2016, torsdag 13. og fredag ​​14. oktober på UiA, Gimlemoen.
På vandring og på flukt: Migrasjon i historisk perspektiv. Foredragsholdere: Knut Kjelstadli, Henrik Olav Mathiesen, Berit Eide Johnsen, Roger Kvarsvik, David Mauk, Ann Elisabeth Laksfoss Hansen, Øyvind Tønnesson, Hanne Sortevik Haaland og Hege Wallevik, Maryann Jortveit, Ann-Margit Austenå

Agderseminaret 2017, torsdag 19. og fredag ​​20. oktober på KUBEN, Arendal.
Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Foredragsholdere: Hilde Sandvik, Trond Bjerkås, Margit Løyland, Bjørg Seland, Eirik Wiik Sundvall, Nik Brandal, Charlie Krautwald, Trine Rogg Korsvik, Gjemund Orrego Bjørndahl, Lars Gule.

Agderseminaret 2019, torsdag 17. og fredag ​​18. oktober på KUBEN, Arendal.
Grenseløst Agder - Det som skilte og det som bandt. Foredragsholdere: Yngve Flo, Roger Tronstad, Leonhard Jansen, Berit Eide Johnsen, Jon P. Knudsen, Dag Hundstad, Snorre Øverbø, Nils Martinius Justvik, May-Linda Magnussen, Finn Holmer-Hoven.

Agderseminaret 2020, torsdag 5. og fredag ​​6. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Kristiansand.
Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i fortid og nåtid. Thomas VH Hagen, Synne Corell, Bjørn Tore Rosendahl, Kathrin Pabst, Espen Søbye, Einar Duenger Bøhn, Unni Langås, Torbjørn A. Trysnes, Eivind Stø, Erlend Wichne.

Agderseminaret 2021, torsdag 4. og fredag ​​4. november på KUBEN, Arendal.
Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse i Agder 1500–2021. Foredragsholdere: Harald Rinde, Knut Dørum, Frank Meyer, Bjørg Seland, Jan Egil Hansen, Karl Ragnar Gjertsen, Alf Kjetil Igland, Helge Røed, Linn Herning, Dagfinn H. Svanøe, Marianne Tønneson, Bård Nylund

Agderseminaret 2022, torsdag 24. og fredag 25. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Kristiansand.
«Vi» og «de andre» – utenforskap og fiendebilder på Agder, ca. 1850 til i dag. Kjetil Homane Grødum, Anne Mette Seines, Thomas Olsen, Thomas V.H. Hagen, Dag Hundstad, Monika K. Håland, Kristoffer Vadum, Solveig Hessaa-Szwinto, May-Linda Magnussen, Sindre Bangstad.

Agderseminaret - publikasjoner

Anne Tone Aanby (red.): Egdene og de ti bud - Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 16-2000. Agderseminaret 2007.  Aust-Agder kulturhistoriske senter 2008.

Bjørg Seland (red.): Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Agderseminaret 2008.  Høyskoleforlaget 2009. Åpen tilgang.

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandsk kultur - Mangfoldet og motsetningene. Agderseminaret 2009.  Høyskoleforlaget 2010. Åpen tilgang.

Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.): Formidling - Bruk og misbruk av historie. Agderseminaret 2010.  Høyskoleforlaget 2011. Åpen tilgang.

Bjørg Seland (red.): Den vanskelige historien - Fellesskap, erindring og glemsel. Agderseminaret 2011.  Cappelen Damm / Høyskoleforlaget 2012. Åpen tilgang.

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. Agderseminaret 2012.  Cappelen Damm Akademisk 2013. Åpen tilgang.

Bjørg Seland (red.): Gud og Mammon - Religion og næringsliv. Agderseminaret 2013.  Cappelen Damm Akademisk 2014. Åpen tilgang.

Bjørg Seland (red.): Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Agderseminaret 2014.  Cappelen Damm Akademisk 2015. Åpen tilgang.

Berit Eide Johnsen (red.):  På vandring og på flukt - Migrasjon i historisk perspektiv. Agderseminaret 2016.  Cappelen Damm Akademisk 2017. Åpen tilgang.

Bjørg Seland (red.): Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Agderseminaret 2017.  Cappelen Damm Akademisk 2018. Åpen tilgang.

Berit Eide Johnsen og Kristoffer Vadum (red.): Grenseløst Agder - Det som skilte og det som bandt. Agderseminaret 2019. Cappelen Damm Akademisk 2020. Åpen tilgang.

Trond Bjerkås, Thomas V. H. Hagen, Gunhild Aaby (red.): Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i nåtid og i fortid. Agderseminaret 2020. Cappelen Damm Akademisk 2021. Åpen tilgang.

Frank Meyer (red.): Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Agder 1500-2020. Agderseminaret 2021. Cappelen Damm Akademisk 2022. Åpen tilgang.