Banner

Om fotomaterialet

Document Actions

Fotografier brukt i tekster

Fotomarterialet tekstene er materiale som Aust-Agder kulturhistoriske senter har i sine arkiver. Vi har også fått anledning til a benytte fotomateriale fra Stokken historielag. De er merket "© Stokken historielag".

I forbindelse med minneinnsamling gjennom intervjuer, ble det også samlet inn private foto. Disse er ikke merket spesielt når de er benyttet fordi de nå er en del av vår fotosamling.
  

Fotodatabasen

Fotomateriale er i sin helhet stilt til disposisjon av St. Gobain Ceramics Material og Eydehavnmuseet. Fotograf er ukjent. Samlingen er nå overtatt av Aust-Agder kulturhistoriske senter som har alle rettigheter tilknyttet samlingen. Billedkopi kan bestilles på postmottak@aaks.no, v/fotograf Tore Knutsen.

 


Opprettet av brit
Sist endret 2006-08-16 14:05

AAKS_logo