Det musikalske skipsmannskap

Ulf Hamran, Aust-Agder-Museet
Agderposten 11. mars 1989

Takket være Agderpostens lesere, ble vesentlige deler av spørsmålet vi stilte om bildet av det musikalske skipsmannskapet i avisen 6. februar løst.1 

Berit Berg, Holt, ringte og fortalte at mannen med banjo er hennes onkel Nils Martin Pedersen Gjøseid, fra Gjøseid innenfor Løvdal i Dypvåg. Han var «født omkr. 1882» og var uteseiler i mange år. Da han begav sjøen og kom hjem til Dypvåg omkring 1932, hadde han seilt som skipper på et passasjerskip på Chile-kysten i 17–20 år, men mannskapsbildet må være tatt før den tid. 

Kaptein Gjøseid var en ivrig fotograf, som ofte tok bilder hvor han selv er med. Arne Martin Gjøseid, Hisøy, meddelte at Nils Martin Pedersen Gjøseid (1883–1965) var hans farfar, og at bildet sannsynligvis er tatt ca. 1900–1910. Han mener farfaren har tatt bildet selv. Mannen midt på bildet – med fullskjegg – er muligens rederen. Gjøseid håper å skaffe navnet på ham også. 

At våningshuset på Gjøseid er ramlet ned, stemmer ikke: Det er uthuset som har fått den skjebnen. Våningshuset er i bruk som sommerbolig for familien, forteller Gjøseid. 

Hva angår det rare skutenavnet «Sieben», opplyser Asbjørn Trondahl at rederiet F. C. Sieben i Flekkefjord iflg. Veritasregisteret i 1896 eide bark «F. C. Sieben», korresponderende reder var Hans S. Jacobsen og kapteinen het L. Larsen. Samme forhold i 1900. 

Barken var bygget i Åbenrå 1880. 

Til slutt ringte kaptein Gjøseids enke. Hun fortalte at hennes mann tok skippersertifikat bare 19 år gammel med beste karakter. Som moden mann førte han i henimot 20 år større passasjer- og rutetrafikk-dampskip langs den chilenske kyst, som er dobbelt så lang som den norske. En tur fra nord til sør, tok 14 dager! Det siste skipet Gjøseid førte her, var «Valparaiso». 

Men tilbake til Gjøseids unge år, da han seilte som styrmann med «F. C. Sieben»: Skuta ble solgt fra Flekkefjordrederiet med samme navn til Lyngør i 1904, da B. A. Olsen, Lyngør, er oppført som reder i Veritas-registeret, og Albert Knudsen står som fører i årene frem til 1906, da skipet går ut av registeret. Vi kan dermed bare gjette på at den skjeggete herren som presiderer i sentrum av bildet, enten er skipsreder B. A. Olsen, Lyngør, eller kaptein Albert Knudsen. Gjøseid må ha seilt som styrmann ombord i «F. C. Sieben». 

Som leserne ser, har alle våre opplysninger vært sentrert omkring bildets eier og fotograf, Nils Pedersen Gjøseid. Hvem de andre i mannskapsbildet er, har vi ikke fått vite noe om. Har «Saga glemt, hva hun visste»? 

P.S.: Musikalske aktiviteter var ikke uvanlige ombord i de gamle seilskutene. Trekkspillet var vel det vanligste, men der fantes «et rikt register» av mer eller mindre gode instrumenter blant den tids sjøfolk.

1. Notis i Agderposten 6. april 1989, der Ulf Hamran ber leserne komme med opplysninger om mannskapsbildet.    Emneord:

Etter 1800,
Foto,
Sjøfart og skipsbygging,


Det musikalske skipsmannskap.


Nytt om gammelt. Artikkelserie.
Nytt om gammelt. Artikkelserie fra KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Publisert i Agderposten 1983-2004.