Seilskutehistorie på Unesco-register

181214
STOR SAMLING: KUBEN i Arendal oppbevarer en omfattende samling med maritime arkiver, og mye stammer fra seilskutetiden.  
181214
STOR SAMLING: KUBEN i Arendal oppbevarer en omfattende samling med maritime arkiver, og mye stammer fra seilskutetiden.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av arkivar Yngve Schulstad Kristensen, arkivformidler Gaute Christian Molaug og forskningsleder Kristoffer Vadum, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN. Agderposten, 14. desember 2018.

Den 7. desember i år ble flere seilskutearkiver fra Aust-Agder innlemmet i Norges dokumentarv. Registeret omfatter de viktigste dokumentene i Norgeshistorien. At seilskutearkivene fra Aust-Agder er blitt med i det gode selskap er ingen tilfeldighet.

På 1800-tallet var Aust-Agderkysten blant de ledene sjøfartsregionene i landet – i en periode også den aller fremste. Mye av denne historien er dokumentert i arkiver oppbevart på KUBEN i Arendal.

«Vor ære og vor magt har hvide seil os bragt» skrev Bjørnstjerne Bjørnson i diktet «Norsk sjømandsang» i 1868. Det var ikke uten grunn. Fra 1850 til 1875 ble den norske handelsflåten nidoblet. Den enorme ekspansjonen skyldtes i hovedsak liberalisering av verdenshandelen og økning av varetransportens volum. Norge var en av verdens ledende skipsfartsnasjoner og Aust-Agder-kysten var blant de ledene sjøfartsregionene i landet. I 1875 var en fjerdedel av den norske handelsflåten hjemmehørende i kystområdene i Aust-Agder og Arendal var Norges største sjøfartsby!

Skipsfart med bruk av seilskip var sterkt vevd inn i både handel, skogbruk og trelast, maritimt håndverk, samt skipsbygging. Til sammen utgjorde dette en potent mikstur, som forenet kyst og innland i et økonomisk interessefellesskap. I innlandet ga tilgang til tømmer grunnlag for trelasthandel, men også for den voldsomme aktiviteten blant verftene langs kysten. De maritime klyngene, og særlig partsrederiene, var karakteristisk for næringslivet i Aust-Agder. Risikoen ble spredt også til byenes oppland og flere kunne ta del i rikdommen. Ingen andre regioner opplevde den eventyrlige veksten mer enn tettstedene ved sørlandskysten. Det var også her nedgangen i seilskipsflåten fikk størst konsekvenser. Etter toppåret 1875 opplevde skipsfarten flere kriseperioder, og i tiårene som fulgte gikk Aust-Agder inn i en bølgedal. På begynnelsen av 1900-tallet var seilskutetida definitivt over. Historien lever imidlertid videre i arkivene på KUBEN.

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: