Agderseminaret 2019

Program Agderseminaret 2019 Web
Program Agderseminaret 2019 Web

GRENSELØST AGDER- DET SOM SKILTE OG DET SOM BANDT

1. januar 2020 slås Aust-Agder og Vest-Agder sammen til ett fylke, Agder. Det skjer etter en lang prosess full av gode argumenter, men ikke minst protester og motforestillinger. Etter manges mening er det nå på tide å se framover. Men hvorfor ikke også se oss tilbake?

På årets Agderseminar skal ti historikere og samfunnsforskere kaste et historisk blikk på landsdelen vår, men også ha et nåtids- og framtidsperspektiv. Seminarets første dag åpner med en drøfting av om regionreformen vil styrke Agder som politisk kraft. Det historiske bakteppet for dette utforskes deretter i administrativ og samfunnsgeografisk retning, før alt toppes i to innlegg om valg og representasjon.

Organisasjoner og institusjoner har både hatt ett fylke og begge som geografisk ramme. Hvorfor og hvordan – og hvilke utfordringer det har ført til – er tema for de tre første foredragene på seminarets andre dag. Deretter rettes et kjønnsperspektiv mot landsdelen, før seminaret avsluttes med et skråblikk på den langvarige – og til tider intense – kampen mellom Aust- og Vest-Agder. Er det håp om forsoning?

Programmet for seminaret finner du her

Sted: KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv.
Adresse: Parkveien 16, Arendal.
Tid: Torsdag 17. oktober og fredag 18. oktober.
 

Påmelding
Bindende påmelding innen torsdag 3. oktober. Påmeldingen er stengt nå. 

 

Agderseminaret 2016 Ny2