Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

STEINLAGTE KANALER TIL VANNBASSENGENE PÅ EYDEHAVN

Da industribedriftene på Eydehavn ble bygget i 1913, måtte man også sørge for forsyning av vann. Derfor bygget man steinsatte kanaler som ledet vannet frem til et pumpehus, og videre til to basseng som forsynte både beboere og bedrifter.

EYB 02273 Kanalen RedigertDe steinsatte kanalene som ligger i Staksnesvassdraget var-, og er fortsatt et vakkert skue. Kanalene ligger mellom Ulvsrygtjern og Stemtjern, og utgjør tilsammen ca. 250 meter.

Under industri-reisinga på Eydehavn ble vassdraget, eller den opprinnelige bekken på Staksnes, utbygd med både oppdemming og steinsetting.

Formålet var å lede vann til pumpehus og vannmagasin for de to bedriftene - Arendal Smelteverk og Nitriden, som ble oppført her i 1913 på Sam Eydes initiativ.

Pumpehuset forsynte to vannbasseng - det ene var for boligene som ble oppført for arbeiderne ved bedriften Nitriden. Det andre bassenget var for selve industribedriftene.

Hoveddelen av de steinsatte kanalene befinner seg mellom Ulvsrygtjern og Stemtjern. Den siste delen av kanalen er ca. 50 m. lang og ble bygd i sørenden av Stemtjern.

EYB 02271

I flere århundrer før industrien kom, var vassdraget en naturlig energikilde for den lokale sagbruksdrifta. Sagbruksdrifta var særlig viktig for produksjon av materialer til skipsbygging i distriktet. En sag lå i Bekkevika.

Kanalen 15 Redigert

I dag er kanalene noe tilgrodd og enkelte steder i ferd med å forsvinne i terrenget, men fremdeles er de likevel med på å skape en helt særegen stemning i denne skogen. For fremtiden er det derfor nødvendig med vedlikehold for å kunne bevare disse kanalene som det kulturminnet de er.(Foto: Venche Vigerstøl)

For mer info, se lenke til Kulturminnesøk.no, der Eydehavn Museet har lagt inn tekst og flere bilder fra kanalene.

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=http%3A%2F%2Fkulturminnesok.no%2Ffm%2Fsteinsatte-kanaler-i-staksnesvassdraget-pa-eydehavn-i-arendal-kommune-1