Fredensborgforliset 250 år

Lørdag 1. des 2018 er det 250 år siden slaveskipet Fredensborg forliste utenfor Tromøy. I den anledning vil vi invitere til en markering på KUBEN kl 12.00.

På programmet denne dagen er det både foredrag og omvisning i utstillingen Slavegjort. Vi er så heldige å ha fått Jan Ommundsen til å komme å holde foredraget "Fredensborgs forlis - en bit av verdenshistorien, men også lokalhistorie".

Fredensborg forlot København i juni 1767. Utrustet for en reise i trekantfart, var skipet lastet med våpen, krutt og brennevin, som skulle omsettes i afrikanske slaver. Slavene skulle fraktes til St. Croix i Karibia, og verdifullt sukker bringes tilbake til København. Men Fredensborg kom aldri hjem. Hun forliste ved Tromøy utenfor Arendal 1. desember 1768. Protokollene ble reddet i forbindelse med forliset, og Fredensborg anses å være verdens best dokumenterte slaveskip gjenfunnet som vrak. 

Program for dagen
12.00 – Salutt fra Arendal borgerlige militære
12.15 – Foredrag med Jan Ommundsen
13.15 – Omvisning i utstillingen Slavegjort
14.00 – Omvisning i utstillingen Slavegjort

Fra kl 13.15 vil filmen Til bunns i historien vises i foredragssalen. Filmen varer ca 15 minutter, og viser et unikt historisk filmmateriale. Her blir du bedre kjent med Leif Svalesens arbeid, og får også se bilder fra selve utgravingen under vann.

Inngang voksne 90 kr, barn gratis.

Forlis_Fredensborg_FL_014725_20-2 Redning _Fredensborg _lite
Fredensborg på vei mot forlis. Maleri av Ants Lepson. Foto: KUBEN .. Forsøk på berging av Fredensborg etter forliset.
Tegning av Ants Lepson. Fargelagt av Per Harald Bai Stabell.