Hvem tror du at du er?

Aama1701207
Foto: Hannele Fors, KUBEN  
Aama1701207
Foto: Hannele Fors, KUBEN  
Finn dine forfedre på nett og papir. Lørdag 10. november inviterer vi til Arkivdagen på KUBEN.

I samarbeid med Slekt og Data Aust-Agder, holder vi åpen lesesal, veiledning i slektsforskning og foredrag.

Program
Lesesalen på KUBEN er åpen fra 12:00 til 16:00. Der vil du få kyndig veileding fra Slekt og Data Aust-Agder og KUBENs arkivarer. 

På KUBEN har vi trådløst nett, men du må selv ta med PC dersom du ønsker å bruke kilder på nett. 

Klokken 13:00 vil Kristoffer Vadum fra KUBEN fortelle om digitaliseringen av "Nytt om gammelt". I perioden 1983 til 2004 leverte Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet stoff til en fast spalte i Agderposten. De nærmere 370 artiklene, som hittil har ligget skjult i gamle årganger av Agderposten, gjøres nå tilgjengelig for et allment publikum.

Gratis inngang og åpen kafé.

Arkivdagen
Arkivdagen markeres årlig av arkivinstitusjoner i hele Norden. Markeringen er et nordisk samarbeid og omfatter alle typer arkivinstitusjoner. Formålet er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både i fortid og framtid.

Kontaktperson
Gaute Chr. Molaug tlf 37 01 79 22
e-post: gaute.chr.molaug@aama.no