Skattefunn fra vikingtiden

Vikingtid
Armringene funnet på Askland i Froland.  
Vikingtid
Armringene funnet på Askland i Froland.  
Onsdag 22. mai kl.18.00 viser arkeologen Marianne Eldorhagen to skattefunn fra vikingtiden.

I KUBENs arkeologisamling finnes det to såkalte skattefunn. Dette er samlinger av gjenstander som vikingene bevisst la ned i bergsprekker eller i jorda, og som ble funnet ved tilfeldigheter 1000 år etterpå. Skattefunnene du vil få se denne kvelden ble funnet på hhv. Askland i Froland kommune og Våje i Arendal kommune.

Arkeologen Marianne Eldorhagen som er ansatt i Kuben forteller om skattefunnene og svarer på eveltuelle spørsmål.