David B. Tharaldsen

Administrasjonssjef Aust-Agder museum og arkiv
David B. Tharaldsen

David er utdannet innen administrasjon og ledelse, og har ansvaret for staben på KUBEN, samt drift og vedlikehold av KUBENs bygg og anlegg. Han er videre HR-rådgiver og HMS-ansvarlig for AAma.

T: 90 20 95 11
E: dbt@aama.no