Gaute Christian Molaug

Arkivar/rådgiver
Gaute Christian Molaug

Gaute er utdannet historiker. Han arbeider med mottak, registrering, gjenfinning og rådgivning i forhold til de offentlige arkivene fra Arendal kommune, Grimstad kommune og tidligere Aust-Agder fylkeskommune, samt gjenfinning av rettighetsdokumentasjon knyttet til helse, utdannelse, barnevern og sosial. Gaute er også formidler og pedagog, og redaktør for kunnskapsportalen avtrykk.no.

T: 37 01 79 22
E: gaute.chr.molaug@aama.no