Håkon Jensen

Registrator
Håkon Jensen

Håkon arbeider med digitalisering, registrering og katalogisering av arkiver. Det vil i første rekke si digitalisering av papirbaserte arkiver, men også registrering/indeksering av arkivdokumenter i digitalarkivet.no.

E: hakon.jensen@aama.no