Hannele Fors

Fotoarkivar
Hannele Fors

Hannele er utdannet historiker og fotograf. Hun arbeider med mottak, ordning, registering, bevaring, digitalisering og formidling av fotoarkiv. Hannele har også et hovedansvar for å publisere digitaliserte bilder fra KUBENs fotoarkiv på agderbilder.no, og hun er rådgiver i forhold til behandling og oppbevaring av historiske fotografier. 

T: 960 95 317
E: hannele.fors@aama.no