Kristoffer Vadum

Seniorforsker
Kristoffer Vadum

Kristoffer er utdannet historiker. Ved siden av egen forskning har Kristoffer oppgaver knyttet til koordinering av forskningen ved Aust-Agder museum og arkiv. Han er redaktør for Aust-Agder-Arv, som er felles årbok for KUBEN, Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer. I samarbeid med Historisk forening på Agder er Kristoffer koordinator for historikerspalten I et historisk lys i Agderposten. Kristoffer er også medlem av rådet for Forskernettverk Agder, som blant annet arrangerer de årlige agderseminarene.

T: 37 01 79 32
E: kristoffer.vadum@aama.no