Kyrre Thorsnes

Bibliotekar
Kyrre Thorsnes

Kyrre har ansvaret for boksamlingen ved KUBEN og er med i redaksjonen for årboka Aust-Agder-Arv.

T: 37 01 79 30
E: kyrre.thorsnes@aama.no