Monika K. Håland

Arkivar/rådgiver
Monika K. Håland

Monika er utdannet sosiolog. Hun arbeider med mottak, registering, gjenfinning og rådgivning i forhold til de offentlige arkivene fra Arendal kommune, Grimstad kommune, Lillesand kommune og alle kommunene i Setedalen (Evje og Hornnes, Bygland, Iveland, Valle, Bykle) samt gjenfinning av rettighetsdokumentasjon knyttet til helse, utdannelse, barnevern og sosial.

Monika er også med og driver den kulturhistoriske matbloggen oselia.no, og er med på å arrangere Kulturkveld.

T: 37 01 79 14
E: monika.k.haland@aama.no