Per Harald Bai Stabell

Visuell formgiver
Per Harald Bai Stabell

Palla er utdannet visuell formgiver. Han arbeider primært med utstillingsdesign men er også ansvarlig for markedsmateriell til KUBEN og AAma. 

T: 913 74 541
E: per.harald.bai.stabell@aama.no