Trond R. N. Nilsen

Håndverker
Trond R. N. Nilsen

Trond er utdannet møbelsnekker, og er håndverker. Trond bidrar i utstillingsproduksjon på KUBEN, og for andre avdelinger i AAma.

T: 37 01 79 24
E: trond.r.nilsen@aama.no