Yngve Schulstad Kristensen

Arkivar/rådgiver
Yngve Schulstad Kristensen

Yngve er utdannet historiker med tilleggsutdanning innen arkiv- og dokumentasjonsforvaltning. Han har hovedansvar for det fysiske arkivdepotet som omfatter kommunale-, fylkeskommunale- og private papirarkiver. Han følger opp mottak av papirarkiv og er prosjektleder for eksterne ordningsoppdrag. Yngve er også nestleder i arkivavdelingen og bidragsyter til kunnskapsportalen avtrykk.no.

T: 37 01 79 18
E: yngve.schulstad.kristensen@aama.no