KULTURKVELDER HØSTEN 2017

30.08: «Sykkelridning» og friluftsbad
Konservator ved KUBEN, Hilde L. Austarheim, holder foredrag om to unge kvinner fra arendalsområdet og deres opplevelser av fremmede forhold og skikker i utlandet for 120 år siden. Kan oppholdet i utlandet betraktes som en dannelsesreise?

27.09: Langeidsverdet
Det unike Langeidsverdet er nå utstilt på KUBEN. Utgravningen på Langeid åpner for ny forståelse av vikingtidens siste fase. Feltleder for utgravningen, Camilla Cecilie Wenn, er kveldens foredragsholder.

25.10: Reformasjonen er ikke det den var!
I 2017 er det 500 år siden reformasjonen startet, men reformasjonen er ikke det den var, verken i skolens undervisning eller i samfunnet for øvrig. Høgskolelektor Sigurd Hareide foredrar om synet på reformasjonen før og nå.

29.11: Barbu i transformasjon
Sentrumsnære byområder er i stadig endring, og bydelen Barbu i Arendal har gjennomgått flere stadier i urban utvikling. Til forargelse for mange, og til glede for de få? Tidligere konservator ved KUBEN, Karl Ragnar Gjertsen, reflekterer over dette spørsmålet.

31.01: Russisk tømmer på arendalsskip
Omkring 1900 var sjøfarten i en omstillings- og depresjonsperiode. Samtidig drev arendalsredere trelasthandel fra Russland til Storbritannia. Lektor med master i historie, Kari Anna Onestad, forteller om denne handelen i perioden 1880 til 1914.