Kulturkvelder våren 2020

Velkommen til kulturkveld på KUBEN siste onsdag i måneden kl 19.00 Inngang: 90 kr.

29. januar:  Aust-Agder-Arkivet og trusselen fra Kristiansand

Snorre Øverbø er leder for arkivavdelingen ved Aust-Agder museum og arkiv. Han vil fortelle den spennende beretningen om hvordan en nyansatt statsarkivar i Kristiansand satte i gang en prosess som endte opp med at Aust-Agder fikk sitt eget arkiv.

 26. februar:  Strikkehistorie, klær og miljø

Ingun Grimstad Klepp, seniorforsker ved SIFO ved OsloMet og Tone Skårdal Tobiasson, redaktør for nicefashion.org. har sammen skrevet boken Norsk strikkehistorie. De holder foredrag om hva strikkingen har betydd for oss som nasjon og hvordan vi best mulig kan ta vare på strikkede ullplagg slik at vi kan beholde dem lenge og dermed bidra positivt til miljøet.

 25. mars:  Våpenhistorisk foredrag

Med utgangspunkt i våpen fra samlingene på Kuben vil Viggo Berrefjord og Erik Heggeli fra Norsk Våpenhistorisk forening i Kristiansand gi oss et innblikk i en gjenstandsgruppe som har fulgt menneskene gjennom tidene. Våpen kan fortelle om status og rang, allianser og kontakt, men også om teknologisk utvikling og menneskene som bar dem.

29. april:  Gravminner fra Venezia til Arendal

Venezias protestantiske kirkegård bærer spennende historier om kirkegårdskultur og gravminner, men mest av alt om et internasjonalt, pulserende venetiansk samfunn. Der tok også nordmenn del, blant andre Lars J. Larssøn fra Merdø. Med utgangspunkt i gravene på San Michele presenterer Kunsthistoriker og antikvar mag. art. Oddbjørn Sørmoen en veneziahistorie du aldri før har hørt.

27. mai:  Fra fromhet til trolldom: En middelalderamulett fra Agder

Kaja Merete Hagen jobber med en doktorgrad om religiøse bilder i middelalderen og har blant annet studert en middelalderamulett som finnes i samlingene på Kuben. Ble slike amuletter brukt for å gi beskyttelse mot onde makter? Nyere forskning viser at amulettene ikke hadde noe med trolldom og overtro å gjøre.