Lesesal

På lesesalen kan du få det vi har av arkivmateriale og bøker til gjennomsyn. Lesesalen har 12 sitteplasser med strømuttak og nett-tilgang. Vi har dessuten to datamaskiner til fri benyttelse. Lesesalsvakten står til enhver tid til tjeneste med veiledning, gjenfinning, kopiering med mer. I tilknytning til lesesalen har vi dessuten tre forskerceller som kan benyttes ved nærmere avtale.

Vennligst se Lesesalsreglementet for mer detaljert informasjon rundt bruk av bøker og arkivsaker på lesesalen.

Transkripsjon og kopiering

Personalet tilbyr hjelp til å transkribere tekst fra gotisk skrift. Prisen på dette er kr. 250,- pr. påbegynte side.
 
Priser på kopiering er som følger: 
A4: 2,50 + mva.
A3: 4,00 + mva

Bestilling inntil 4 kopier,- er gratis. Fotokopier kan dessverre ikke tas fra aviser.

 
Klausulerte saker
De fleste arkiver eldre enn 60 år er åpne for bruk, men på grunn av personvernet vil enkelte serier være klausulert i lengre tid. Det gjelder f.eks. taushetsbelagte opplysninger i straffesaker, fengselsarkiver og helsearkiver (80 år), statistisk grunnlagsmateriale med personopplysninger, opplysninger i barnevernssaker og adopsjonssaker (100 år).

Selv om arkivet en søker innsyn i er klausulert, kan en likevel få innvilget innsyn. Dette gjelder f.eks. innsyn i taushetsbelagte opplysninger der forvaltningsloven med forskrft kan gi deg innsynsrett. Søkes det innsyn på vegne av andre, kreves skriftlig fullmakt fra vedkommende. Henvendelser som gjelder innsyn i klausulert materiale krever saksbehandlingstid.

Saksbehandlingstid
For henvendelser som krever saksbehandling gjelder saksbehandlingstid på opptil fire uker etter forvaltningslovens § 11a. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å besvare henvendelsen så raskt som mulig.