Arne Vinje Gunnerud Skulptur

Utstillingen "Arne Vinje Gunnerud Skulptur" er en fantastisk flott skulptursamling etter billedhugger og arendalskunster Arne Vinje Gunnerud.

Arne Vinje Gunnerud så på kunst som et universelt språk – et viktig redskap i kommunikasjonen mellom mennesker. «Kunst taler der det vanlige språk ikke strekker til», sa han.

Den maritime verden er et gjennomgangstema hos Gunnerud. I forhistoriske kunst og norrøn mytologi fant han metaforer for å kunne beskrive forhold i sin samtid.

Gunnerud arbeidet vesentlig i bronse, tre og stein. Han hadde en stor produksjon og omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland. Offentlige arbeider av Gunnerud finnes over hele Norge og i enkelte andre land. Han er også representert ved en rekke kunstmuseer.

Arne Vinje Gunnerud var født i Oslo, men bodde mesteparten av sitt liv i Arendal. Han var utdannet ved Kunst- og Håndverksskolen og Statens Kunstakademi.

Samlingen eies av Aust-Agder Fylkeskommune, mens KUBEN har forvaltnings- og formidlingsansvaret. Utstillingen åpnet søndag 29. november 2015.